Kunden reagerar känslomässigt på din produkt eller tjänst och det här sker utan att man alltid är medveten om det. Här finns det en guldgruva av information för leverantören. I många fall kan inte kunden riktigt sätta fingret på vad som fattas med produkten eller tjänsten. Ingen undersökning eller intervju ger den information som skulle […]

Read More

Varför är det viktigt att fokusera på kundens behov istället för på en lösning? Behov lämnar fältet öppen för kreativa lösningar, alltså mer relevanta och ibland nya lösningar i nästa steg. Ofta ser jag att folk fokuserar på lösningen istället för behovet. Folk missar att diskutera behovet och går rakt in på lösningen. En försäljningschef […]

Read More

I tjänsteinnovation går du genom många olika faser som kräver självkänsla för att resa dig och gå vidare till nästa fas. Vad avgör om en tjänsteinnovation blir av eller inte? Nyfikenhet, observation, kritiskt tänkande och kreativitet är viktiga för att tjänsteinnovation ska bli av. Men det finns en ingrediens som avgör om man går hela […]

Read More

De globala förändringar som pågår i ekonomi och tankesätt kräver nytänkande. Här finns det utrymme för tjänsteinnovationer. Just nu genomsyras världen av omvälvande förändringar. Det kan verka kaotiskt men går lättare att förstå om man inser att det handlar om en megatrend. Å ena sidan förstärks den av den teknologiska utvecklingen, å andra sidan motarbetas […]

Read More

Du vill förstå kunden men du vet inte hur? Här får du konkreta exempel på hur funktion skapar kundupplevelse Diskussioner om vad som skapar värde för kunden hamnar ofta i samma gamla spår. Det är samma typ av värde som lyfts upp: ”Kunden vill ha effektivisering”. Processerna som kunden går igenom ifrågasätts sällan. Nyligen var […]

Read More

Att tänka utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv kan vara utmanande. Genom att använda sig av nya begrepp blir förändringen enklare. Tjänsteinnovation vänder upp och ner på våra gamla tankesätt. Det kan till och med upplåna dem. Vi brukade till exempel dela uppfattningen att värdet låg i själva produkten. Under hela 1900-talet har sättet att tänka och sälja […]

Read More

Hur gör supertalangerna? Vad är det som skiljer Sveriges 101 Supertalanger 2016 från andra företag? Supertalangerna är Veckans Affärers lista på Sveriges unga, inflytelserika och framgångsrika personer. De omdefinierar hur omvärlden borde vara, kommunicerar sin nya syn och definierar sin roll i förhållande till det. Att omdefiniera omvärlden innebär att man lägger ett kritiskt öga […]

Read More

Service Convention Sweden är ett utmärkt tillfälle för att få kunskap, insikteroch verktyg för att förbättra sin verksamhet. Här kommer en snabbguide!  I december besökte jag under två dagar Karlstad där det sjöd av kreativitet och initiativkraft (Se: http://www.serviceconventionsweden.se/). Människor kom från när och fjärran för att dela med sig av sina verktyg och erfarenheter […]

Read More