Att tänka utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv kan vara utmanande. Genom att använda sig av nya begrepp blir förändringen enklare. Tjänsteinnovation vänder upp och ner på våra gamla tankesätt. Det kan till och med upplåna dem. Vi brukade till exempel dela uppfattningen att värdet låg i själva produkten. Under hela 1900-talet har sättet att tänka och sälja […]

Read More

Hur gör supertalangerna? Vad är det som skiljer Sveriges 101 Supertalanger 2016 från andra företag? Supertalangerna är Veckans Affärers lista på Sveriges unga, inflytelserika och framgångsrika personer. De omdefinierar hur omvärlden borde vara, kommunicerar sin nya syn och definierar sin roll i förhållande till det. Att omdefiniera omvärlden innebär att man lägger ett kritiskt öga […]

Read More

Service Convention Sweden är ett utmärkt tillfälle för att få kunskap, insikteroch verktyg för att förbättra sin verksamhet. Här kommer en snabbguide!  I december besökte jag under två dagar Karlstad där det sjöd av kreativitet och initiativkraft (Se: http://www.serviceconventionsweden.se/). Människor kom från när och fjärran för att dela med sig av sina verktyg och erfarenheter […]

Read More