I tjänsteinnovation går du genom många olika faser som kräver självkänsla för att resa dig och gå vidare till nästa fas. Vad avgör om en tjänsteinnovation blir av eller inte? Nyfikenhet, observation, kritiskt tänkande och kreativitet är viktiga för att tjänsteinnovation ska bli av. Men det finns en ingrediens som avgör om man går hela […]

Read More

De globala förändringar som pågår i ekonomi och tankesätt kräver nytänkande. Här finns det utrymme för tjänsteinnovationer. Just nu genomsyras världen av omvälvande förändringar. Det kan verka kaotiskt men går lättare att förstå om man inser att det handlar om en megatrend. Å ena sidan förstärks den av den teknologiska utvecklingen, å andra sidan motarbetas […]

Read More

Du vill förstå kunden men du vet inte hur? Här får du konkreta exempel på hur funktion skapar kundupplevelse Diskussioner om vad som skapar värde för kunden hamnar ofta i samma gamla spår. Det är samma typ av värde som lyfts upp: ”Kunden vill ha effektivisering”. Processerna som kunden går igenom ifrågasätts sällan. Nyligen var […]

Read More