Hur gör supertalangerna?

Vad är det som skiljer Sveriges 101 Supertalanger 2016 från andra företag?

Supertalangerna är Veckans Affärers lista på Sveriges unga, inflytelserika och framgångsrika personer. De omdefinierar hur omvärlden borde vara, kommunicerar sin nya syn och definierar sin roll i förhållande till det. Att omdefiniera omvärlden innebär att man lägger ett kritiskt öga på den och kommer fram till ett gap mellan vad som vanligtvis görs eller inte görs. Utifrån detta kan en supertalang erbjuda kunder/patienter/medborgare och så vidare något nytt. Att definiera gapet är mest kraftfullt om det utgår från värderingar. Det är precis det veckans affärers kategorier av Supertalanger handlar om: ”hållbarhetsivrarna”, ”opinionsbildare”, ”nytänkare” och även ”entreprenörer”. (http://www.va.se/nyheter/2016/02/02/hela-listan-sveriges-101- supertalanger-2016/)

bild inlägg 5

 

Samma steg som används av Supertalangerna kan användas av företag för tjänsteinnovationer. Man omdefinierar sig själv, dvs. sin roll och hur omvärlden borde vara. Så, vilken roll ska din organisation ha efter detta? Det handlar om att våga stå för något och att tydligt profilera sig. Då kan du attrahera dem som brinner för samma saker, såväl kunder som anställda, och öka lönsamheten.

Leave a Comment