Att tänka utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv kan vara utmanande. Genom att använda sig av nya begrepp blir förändringen enklare. Tjänsteinnovation vänder upp och ner på våra gamla tankesätt. Det kan till och med upplåna dem. Vi brukade till exempel dela uppfattningen att värdet låg i själva produkten. Under hela 1900-talet har sättet att tänka och sälja utgått från detta synsätt. Det har även våra ansträngningar att göra kunderna tillfredsställda gjort.
Ett viktigt begrepp är värde-i-användning. Det finns en grundläggande princip i tjänsteinnovation om att det är kunderna som skapar värde (för sig själva) genom att använda leverantörens produkter och tjänster. Så ingen användning, inget värde!
Samskapande av värde är ett annat begrepp. Visst kan leverantören göra väldigt mycket för att stödja kunden i sin användning. Därför pratar man om att leverantören och kunden tillsammans skapar värde (eng. value co-creation).
Leverantören kan även påverka på avstånd, t.ex. med instruktioner som ”Riv här!” på förpackningar eller ”Registrera dig här!” på mjukvara hos tandläkaren. Har ni till exempel tänkt på att Facebook har lätt gråmarkerade instruktioner i varje ruta för att guida och inspirera användaren till att skriva eller ladda ner något?
Skärmklipp 2
Nya intressanta frågor blir: vilken typ av värde skapar kunden för sig själv när den använder våra produkter och tjänster? På vilka sätt och hur ofta bidrar vi (leverantören) till samskapandet av värde? När man konsekvent ställer sig de frågorna som kommer ur användningen av nya begrepp brukar man förr eller senare komma på nya insikter. Lycka till!

Leave a Comment