I ett företag med tjänster finns det inget konkret att se och ta på. De som förstår kopplingen mellan ”funktion och kundupplevelse” ligger ett steg före. Förra veckan diskuterade jag hur produkter har funktioner som leder till kundupplevelse. Idag tar jag upp tjänsteföretag. Jag var på besök hos en IT-leverantör för ett år sedan. Företaget hade t.o.m. blivit rekommenderat av en konkurrent så att mina förväntningar blev höga. Trots detta blev jag inte besviken…
Vd:n tar emot mig, i tid, kostymklädd och trevlig. Han lyssnar uppmärksamt och respektfullt (fortfarande inte självklart för alla!) på min idé och min presentation. Här tar jag upp fyra exempel.
4 exempel av hur funktioner leder till kundupplevelse i ett IT-företag
Plötsligt kände jag mig smickrad och helt trygg: IT-leverantören hade tagit en aktiv roll där han vidareutvecklade min verksamhet, förmedlade den viktiga informationen som han hade samlat i egenskap av leverantör och försäkrade hur hela processen skulle gå. Ja! Hela utvecklingen gick väldigt bra efteråt!

Leave a Comment