De globala förändringar som pågår i ekonomi och tankesätt kräver nytänkande. Här finns det utrymme för tjänsteinnovationer. Just nu genomsyras världen av omvälvande förändringar. Det kan verka kaotiskt men går lättare att förstå om man inser att det handlar om en megatrend. Å ena sidan förstärks den av den teknologiska utvecklingen, å andra sidan motarbetas den av en del människor och gamla strukturer.
Så vad är megatrenden? Jo, det finns en kritisk massa av människor på jorden som längtar efter en mer upplyst, bekvämare, friare och smartare värld. Detta har lett till att vi nu ser många tjänsteinnovationer inom kunskap, service, frihet och miljö.
• Kunskap: För att nämna några exempel finns det nu gratis utbildning online, t.ex. www.khanacademy.org Kunskap är inte längre en fråga om pengar för att betala avgifter men om vilja att lära sig.
• Service: Samhällen håller på att förbättra sin service till medborgare genom att arbeta med sina egna processer. Vårdvalet eller varför inte ta en titt på grön bok om innovation hos Norrbottens läns landsting?
• Frihet: Användaren får en otrolig valfrihet som ger ett självbestämmande och en anpassning av användningen, t.ex. www.svtplay.se, www.spotify.com.
• Miljö: Fler och fler strävar efter en smartare användning av jordens resurser. Det är det delningsekonomin handlar om. Företag som AirBnB ökar användning av lågt utnyttjade resurser som bostäder under semester. www.airbnb.se
Bild blogginlägg 9
Tjänsteinnovationer har bara börjat förändra samhället. Nästa vecka tar vi upp en viktig del i hur tjänsteinnovation uppstår: självkänsla.

Leave a Comment