I tjänsteinnovation går du genom många olika faser som kräver självkänsla för att resa dig och gå vidare till nästa fas.
Vad avgör om en tjänsteinnovation blir av eller inte? Nyfikenhet, observation, kritiskt tänkande och kreativitet är viktiga för att tjänsteinnovation ska bli av. Men det finns en ingrediens som avgör om man går hela vägen: självkänsla.
Självkänsla är känslan att man duger precis som man är, vare sig du presterar eller inte. Alltså ska man känna att man är värdefull utan att behöva vara duktig. Självförtroende talar om hur säker man är inför en uppgift. Och det är just när det inte går som man har tänkt sig, eller när det rentav tar stopp, som självkänsla blir avgörande.
Tjänsteinnovationsprocessen går genom många faser. Under den ”tomma fasen” kommer inga idéer fram. Under konstruktionsfasen kan det först handla att våga ta bort: dekonstruktion; för att sedan bygga nytt. Feedbackfasen kräver inre styrka för att ta emot kritik. Personer med lägre självkänsla har helt enkelt svårare att ta in feedback, vilket inte sällan sänker potentialen i förbättringsfasen och leder till mindre bra produkter.
Bild blogginlägg 10 2
Självkänslan är grundläggande för om och hur vi tar oss igenom dessa olika faser. Några andra aspekter som stöder förflyttningen framåt är en känsla av meningsfullhet i det man gör, en tydlig vision eller ett klart mål. Man kan också försöka skapa lite distans och fråga sig: är det hela världen? Det finns verktyg för tjänstedesign som hjälper en med de olika faserna under processen. Genom att kartlägga kundens process och bättre förstå kundens upplevelse minskar man ovissheten. Men grundläggande är självkänslan och det går att förbättra den. Mia Törnblom har jobbat mycket med det som författare, föreläsare och konsult. (Se: www.mtgruppen.com och hennes facebooksida: www.facebook.com/pages/Mia-Törnblom/186048164780488) Med självkänsla kan man gå hur långt som helst (eller bestämma sig för att inte gå någonstans och ändå älska sig själv!).

Leave a Comment