I tjänsteinnovation går du genom många olika faser som kräver självkänsla för att resa dig och gå vidare till nästa fas. Vad avgör om en tjänsteinnovation blir av eller inte? Nyfikenhet, observation, kritiskt tänkande och kreativitet är viktiga för att tjänsteinnovation ska bli av. Men det finns en ingrediens som avgör om man går hela […]

Read More