Det vanliga är att man frågar kunden ”vad behöver du?”. Kunden svarar då gärna med att vilja ha en lösning. Genom att ändra på frågan kan man komma åt kundens egentliga behov. Under arbetet med min doktorsavhandling märkte jag att jag tog upp viktiga ämnen som aldrig hade diskuterats mellan leverantör och kund. När jag […]

Read More